Tientallen leerplichtige jongeren met complexe problemen zitten thuis

10-02-2015 18:10

In de regio Den Haag zitten tientallen leerplichtige jongeren soms wel jarenlang thuis. Deze jongeren hebben zulke complexe problemen dat ze niet in het reguliere en speciale onderwijs terecht kunnen. Ook passend onderwijs is voor veel van deze jongeren niet weggelegd. Dit meldt AD.

Op 1 augustus 2014 moet voor elke leerling die bij een school aanklopt, een 'passende' plek worden gevonden. Het gaat dan vooral om jongeren met autisme, dyslexie of hoogbegaafdheid. Alleen als het echt niet anders kan, gaat een kind nog naar het speciaal onderwijs. Maar nog niet voor alle kinderen is een plek gevonden in het onderwijs. Volgens Karin Loggen, directeur van het samenwerkingsverband van middelbare scholen in de regio Den Haag, gaat het om zeker 30 à 40 leerlingen in het voorgezet onderwijs. En 10 à 15 kinderen tussen de vijf en twaalf jaar. “Het zijn er waarschijnlijk meer, want niet alle jongeren zijn geregistreerd. Door privacyregels kunnen wij niet in alle bestanden neuzen”, legt Loggen uit.

Tussen de thuiszitters zitten jongeren die speciale voorzieningen nodig hebben, (terug) komen uit het buitenland, psychiatrische problemen hebben of ouders hebben die niet willen dat ze naar school gaan. “Mijn beeld is dat er iets minder leerlingen thuis zitten dan vorig jaar. Maar de politieke ambitie om dit tot nul te reduceren is irreëel. Natuurlijk doen wij ons best om deze kinderen het onderwijs in te krijgen, maar soms kan het gewoon niet. Sommigen passen niet in een schoolse setting. Denk aan kinderen met extreme fobieën”, aldus Loggen.

© Nationale Onderwijsgids

Nieuws

Scholieren presteren niet beter met computer

15-09-2015 13:42
(ANP) - Het gebruik van computers en andere technologische hulpmiddelen bij scholen leidt niet...

Passend Onderwijs nog lang niet passend

08-09-2015 13:42
(ANP) - Een jaar na de invoering van het passend onderwijs - waarbij kinderen die extra aandacht...

Onderwijs-kamerleden zakken voor rekentoets

10-02-2015 18:38
(Novum) - Eindexamenleerlingen moeten voortaan een rekentoets maken. Vanaf komend schooljaar geldt...
Onderdelen 1 - 3 van 5
1 | 2 >>